ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ COVID-19

Καταλληλότητα Εκκρεμεί
Για την είσοδο σας στον κινηματογράφο:
 
 
● είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους
 
● από 4 έως 17 ετών απαιτείται δήλωση αρνητικού self-test τελευταίου 24ωρου , την οποία υπογράφει ο γονέας ή ακόμα και μη έχων την επιμέλεια κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.Το self-test θα πρέπει να έχει αναρτηθεί στο gov.gr με εμφανές το QR Code ώστε να σκαναριστεί. 
 
● για τους 18 ετών και άνω είναι υποχρεωτκή η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού (ισχύει 14 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του εμβολιασμού),
 
ή η επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και έχει ισχύ 180 ημέρες μετά από αυτόν
 
 
σε κάθε μια από τις περιπτώσεις το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται απο αστυνομική ταυτότητα ή σχολικό πάσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων

 

● η χωρητικότητα της κάθε αίθουσας είναι 100%